Iepazīsties ar vieslekcijām!

Vieslekciju plānus esam izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem. Tajās jaunieši attīstīs 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā.

Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas pieejamas bez maksas. Valsts izglītības un satura centrs konsultē vieslekciju plānu izstrādē.

Iepazīties ar "Dzīvei gatavs" vieslekcijām un tām pieteikties vai pieteikt ekskursiju var priekšmeta skolotājs, karjeras skolotājs vai skolas mācību pārzinis.

Aicinām ielūkoties mūsu programmas piedāvājumā ik mēnesi, jo piedāvāto vieslekciju un ekskursiju skaits tiek atjaunots un mainās, pievienojoties dalībniekiem un izveidotām jaunām vieslekcijām. Aicinām būt saprotošiem pie mainīgā piedāvājuma, jo arī mūsu dalībnieki strādā pie vieslekciju atjaunošanas un pielāgošanas, lai skolēniem piedāvātu labāko!

Atrodi piemērotāko vieslekciju

Ekonomika

Tēma
Rentabilitāte

Mērķa auditorija
Rimi
11. klase
Uzņēmums
Rimi
Lekcija
Stundas laikā skolēniem būs iespēja iejusties Rimi Baltic biroja darbinieku ikdienā, salīdzinot dažādu veikalu rentabilitātes rādītājus. Skolēniem ... Uzzināt vairāk

Psiholoģija

Tēma
Grupas un to veidi

Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Apgūstot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par grupām un procesiem tajās. Skolēniem būs jādomā par dažādiem grupu vei... Uzzināt vairāk

Dabaszinības

Tēma
Elektrodrošība

Mērķa auditorija
Sadales Tīkls
6. klase
Uzņēmums
Sadales Tīkls
Lekcija
Lai apgūtu pamateletrodrošibas prasmes un zināšanas, skolēni vieslekcijā apskatīs dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēs tos un ... Uzzināt vairāk

Klases stunda

Tēma
Budžeta plānošana

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazī... Uzzināt vairāk

Informātika

Tēma
Droši pirkumi

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par drošību, veicot pirkumus internetā. Jaunieši iejutīsies bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvēr... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības

Tēma
Nodokļi

Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
8.-9. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Lekcija
Skolēni vieslekcijā iepazīsies ar Valsts Ieņēmumu dienesta ikdienu, veicot Latvijas nodokļu sistēmas administrēšanu. Gūs izpratni par nodokļu maksā... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības

Tēma
Bērnu tiesības un pienākumi

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
4.-6. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas gaitā skolēni caur interaktīvu spēli gūs zināšanas par savām un citu bērnu tiesībām un pienākumiem, pilnveidojot savas prasmes atbildīgi iz... Uzzināt vairāk

Ekonomika

Tēma
Darba ražīgums

Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Apgūstot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par darba ražīgumu. Viens no faktoriem, kas ietekmē darba ražīgumu ir tehn... Uzzināt vairāk

Ekonomika un matemātika

Tēma
Statistika un apdrošināšana

Mērķa auditorija
Balta
11. klase
Uzņēmums
Balta
Lekcija
EKONOMIKA + MATEMĀTIKA. Divu mācību stundu laikā skolēni apgūst divu mācību priekšmetu (ekonomikas un matemātikas) savstarpējo “sadarbību”, lai sa... Uzzināt vairāk

Matemātika

Tēma
Matemātiskie izteikumi

Mērķa auditorija
Accenture
10. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
2 mācību stundu laikā skolēni izpratīs matemātisko izteikumu nozīmi datorzinātnē. Skolēni iemācīsies matemātiskās loģikas pamatus – izpratīs izteik... Uzzināt vairāk

Programmēšana

Tēma
Cikli un sazarojumi

Mērķa auditorija
Accenture
10. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Stundas laikā skolēni apgūs algoritmus, kuri satur priekšnosacījumu ciklus kā arī apgūs vienkāršu sazarojumu izmantošanu.

Dabaszinības

Tēma
Elektroenerģijas efektīva lietošana

Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
5.-6. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Lekcija
Mācību stundas laikā, apskatot pareizas un nepareizas rīcības piemērus, skolēni apgūs elektroenerģijas un siltumenerģijas efektīvas izmantošanas pa... Uzzināt vairāk

Angļu valoda

Tēma
Formālā un neformālā komunikācija

Mērķa auditorija
Magebit
9. klase
Uzņēmums
Magebit
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs formālas un neformālas komunikācijas pielietojumu mūsdienās. Jaunieši iejūtoties komunikācijas speciālista lomā, viņi m... Uzzināt vairāk

Ekonomika

Tēma
Aizņēmumu veidi

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apgūs tematu par aizņēmumu veidiem un izzinās kreditēšanas procesa princ... Uzzināt vairāk

Angļu valoda

Tēma
Kultūru daudzveidība

Mērķa auditorija
Accenture
8.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Stundas laikā skolēns izpratīs kultūras dažādību tēmu, iepazīstot Accenture Latvija darbiniekus no dažādām pasaules valstīm. Skolēni apgūst kultūra... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības

Tēma
Dzimumu līdztiesība

Mērķa auditorija
Accenture
7.-9. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Pielietojot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par dzimuma līdztiesību.

Finanšu laboratorija


Mērķa auditorija
Swedbank
4.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Ekskursija
Finanšu laboratorija ir jauna Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai ar Escape room elementiem.
Maksimālais dalībnieku skaits vienā apmeklējuma reizē ir 25. Jautājumu gadījumā rakstiet uz vai zvaniet 67444180

Klases stunda

Tēma
Efektīva komunikācija

Mērķa auditorija
TietoEvry
9.-12. klase
Uzņēmums
TietoEvry
Lekcija
Stundas laikā skolēni ar vieslektoru piemēru, stāstiem no pieredzes un praktiska uzdevuma palīdzību tiek iepazīstināti ar dažādiem komunikācijas ve... Uzzināt vairāk
Lekcijas saturs atjaunošanas procesā.

Ķīmija

Tēma
Ķīmiskās reakcijas

Mērķa auditorija
Grindeks
8. klase
Uzņēmums
Grindeks
Lekcija
Skolēniem stundā par ķīmisko reakciju daudzveidība būs iespēja saskatīt šo reakciju piemērus dzīvē. Veicot īsu laboratorijas darbu, viņi varēs nost... Uzzināt vairāk

Angļu valoda

Tēma
Nākotnes profesijas

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājum... Uzzināt vairāk

Matemātika

Tēma
Statistikas elementi, akcijas

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniec... Uzzināt vairāk

Mājturība un tehnoloģijas

Tēma
Veselīgs uzturs

Mērķa auditorija
Rimi
6. klase
Uzņēmums
Rimi
Lekcija
Skolēni iejutīsies šefpavāra lomā un apgūs sadarbības prasmes, gūs ieskatu un izpratni tajā, kā ar prieku gatavot veselīgu ēdienu, uzzinās kā izvēl... Uzzināt vairāk

Politika un tiesības

Tēma
Notāra profesija un nozīme

Mērķa auditorija
Latvijas Zvērinātu notāru padome
9.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Lekcija
Stundas tēma saturiski saistīta ar varas dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), civiltiesībām un i... Uzzināt vairāk
Stundu iespējams izmantot arī Sociālajās zinībās 9.klasei

Sociālās zinības

Tēma
Vēlēšanu nozīme demokrātiskā valstī

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
9. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas laikā skolēni gūs izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, īsumā iezīmēs pilsoniskās līdzdalības formas, aktualizēs tematu par... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 4 mēnešiem!

Politika un tiesības

Tēma
Iecietības veicināšana

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Nodarbība paredz lomu spēles laikā (tiesas izspēle) argumentētu domas izklāstīšanu “par” vai “pret” atbilstoši dotajai pretrunīgajai problēmai vai ... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 11 nedēļām!

Latviešu valoda

Tēma
Juridisko tekstu lasīšana

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas gaitā jaunieši tiek iepazīstināti ar veidiem, kā izprast ikdienā sastopamus jautājumus no juridiskās puses, kam pievērst uzmanību un kur me... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 9 mēnešiem!

Sociālās zinības

Tēma
Karjera un darbs

Mērķa auditorija
CircleK
8. klase
Uzņēmums
CircleK
Lekcija
Skolēni pārdomās nākotnes darba iespējas. Izzinās darba tirgus attīstības īpatnības un prasības, pētīs soļus, kas jāsper, lai varētu darīt savu sap... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības

Tēma
Cilvēku tirdzniecība

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
8.-9. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par cilvēku tirdzniecību un ar to saistītajiem riskiem.

Psiholoģija

Tēma
Datu aizsardzība

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Apgūstot datu aizsardzības pamatprincipus, skolēni stundas laikā iepazīsies ar iespējām, kā aizsargāt savus personas datus. Skolēniem būs jādomā, k... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 4 mēnešiem!