Unikālās iespējas

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Sapņiem ir jākrāj

Swedbank

Tiešsaistes platforma: Pēc izvēles

Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!

Uzzināt vairāk

Stundas laikā tiek aktualizēts, ka krāšana aizņem laiku, prasa pacietību, taču, jo vairāk atliek un jo ātrāk sāk krāt, jo ātrāk iespējams sasniegt savus mērķus. Krāšanā liels palīgs ir plāna izveide, mazo uzvaru atzīmēšana un mērķa vizualizēšana - ja tas būs acu priekšā, tad visu laiku par sevi atgādinās. Skolēni būs apdomājuši savus mērķus, sastādījuši savu plānu un to arī vizualizējuši, ko var novietot mājās kādā labi redzamā vietā. 

Stundas pirmajā daļā bērni noklausās stāstu (skolotājs to atskaņo no Swedbank Spotify, Apple Podcasts, Youtube vai arī nolasa pats), bet pēc tam tiek pildīti praktiskie uzdevumi: 

  • Diskusija par naudas krāšanu un skolēnu līdzšinējo pieredzi
  • Skolēni sastāda savu krāšanas plānu
  • Bērni uzzīmē krāšanas mērķi

Piesakoties stundai, skolotājs saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi visus mācību materiālus, kas nepieciešami stundas norisei – stundas plānu, pavadošo prezentāciju un stāsta elektronisko versiju. Skolotājs pats vada mācību stundu, balstoties uz saņemtajiem mācību materiāliem, bez Swedbank vieslektora iesaistīšanās!

Stunda izstrādāta, balstoties uz stāstu “Sapņiem ir jākrāj” no Swedbank izdotās grāmatas “NAUDA un citas Cīruļu ģimenes lietas”, kas ietver desmit aizraujošus stāstus par bērnu piedzīvojumiem un mācībām, apgūstot naudas pasauli. Stāsti un tiem pievienotie Swedbank Finanšu institūta padomi ir labs palīgs vecākiem un sākumskolas skolotājiem sarunās ar  bērniem par naudu. Grāmatas autori ir Swedbank Finanšu institūta eksperti Evija Kropa un Reinis Jansons un lietuviešu blogeris un komunikācijas speciālists Simons Urbons. Vairāk nekā 4000 grāmatas drukāto eksemplāru kā dāvana šī gada laikā ceļos uz Latvijas skolām un bibliotēkām, bet, lai grāmata būtu pieejama visām Latvijas ģimenēm, stāstu audioversijas jau šobrīd klausāmas Swedbank Spotify un Youtube kanālā. Stāstus ierunājuši sabiedrībā pazīstami vecāki – Laura un Toms Grēviņi un Kristīne un Kaspars Virsnīši.

Elektroniski stāsti kopā ar padomiem pieejami Swedbank blogā “Manas finanses” - https://blog.swedbank.lv/nauda/finansu-pratibas-gramata-635