Unikālās iespējas

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Iepirkšanās diena

Swedbank

Tiešsaistes platforma: Pēc izvēles

Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!

Uzzināt vairāk

Stundas laikā tiek veidota izpratne par efektīvu iepirkšanās procesu – pirms došanās uz veikalu svarīgi sagatavoties, izmantot sarakstu, izvairīties no neplānotiem pirkumiem u.tml. Pārtikas iepirkumu sarakstu jāsastāda gudri, lai iekļautos atvēlētajā budžetā un lai tas būtu veselīgs un sabalansēts. Skolēni izplānos savas ģimenes svētdienas brokastis un sastādīs savu iepirkumu sarakstu. 

Stundas pirmajā daļā bērni noklausās stāstu (skolotājs to atskaņo no Swedbank Spotify, Youtube vai arī nolasa pats), bet pēc tam tiek pildīti praktiskie uzdevumi: 

  • Diskusija par līdzšinējo iepirkšanās pieredzi
  • Iepirkuma saraksta analīze – atrodi labāko
  • Ģimenes svētdienas brokastu izplānošana ar atvēlēto budžetu
  • Kabatas naudas tēriņu analīze – vai veidojas atlikums un kā ar to rīkoties? 

Piesakoties stundai, skolotājs saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi visus mācību materiālus, kas nepieciešami stundas norisei – stundas plānu, pavadošo prezentāciju un stāsta elektronisko versiju. Skolotājs pats vada mācību stundu, balstoties uz saņemtajiem mācību materiāliem, bez Swedbank vieslektora iesaistīšanās!

Stunda izstrādāta, balstoties uz stāstu “Sapņiem ir jākrāj” no Swedbank izdotās grāmatas “NAUDA un citas Cīruļu ģimenes lietas”, kas ietver desmit aizraujošus stāstus par bērnu piedzīvojumiem un mācībām, apgūstot naudas pasauli. Stāsti un tiem pievienotie Swedbank Finanšu institūta padomi ir labs palīgs vecākiem un sākumskolas skolotājiem sarunās ar  bērniem par naudu. Grāmatas autori ir Swedbank Finanšu institūta eksperti Evija Kropa un Reinis Jansons un lietuviešu blogeris un komunikācijas speciālists Simons Urbons. Vairāk nekā 4000 grāmatas drukāto eksemplāru kā dāvana šī gada laikā ceļos uz Latvijas skolām un bibliotēkām, bet, lai grāmata būtu pieejama visām Latvijas ģimenēm, stāstu audioversijas jau šobrīd klausāmas Swedbank Spotify un Youtube kanālā. Stāstus ierunājuši sabiedrībā pazīstami vecāki – Laura un Toms Grēviņi un Kristīne un Kaspars Virsnīši.

Elektroniski stāsti kopā ar padomiem pieejami Swedbank blogā “Manas finanses” - https://blog.swedbank.lv/nauda/finansu-pratibas-gramata-635